Adviessessie:
Tijdens de scheiding

De kogel is door de kerk: jij en jouw partner gaan scheiden.

Hoewel het op dat moment lijkt alsof jullie de grootste horde al genomen hebben, breekt er vaak na deze beslissing een heftige tijd aan. Samen met je partner moeten jullie heel veel beslissingen gaan maken die enorme impact hebben op het leven van jullie kind(eren). Aan jullie de schone taak om jullie kind(eren) hierin zo goed mogelijk te begeleiden, om te voorkomen dat jullie scheiding tot allerlei onnodige problemen leidt op een later moment. Jullie komen voor een reeks aan vraagstukken te staan, zoals:

Hoe gaan we het ouderschap praktisch inrichten? Kiezen we voor co-ouderschap? Zo ja, in welke vorm dan? Wat voor impact heeft het op mijn zoon of dochter als hij om de week bij de andere ouder is? Wat doet het met de ontwikkeling van een kind als het kind de andere ouder alleen nog om het weekend ziet? En, als wij het hier als partners over eens zijn: hoe gaan we dan het gesprek aan met ons kind?

Hoe leg ik mijn kind uit dat we gaan verhuizen? Hoe maken we dit bespreekbaar? Hoe zorgen we ervoor dat, ondanks dat de basis veranderd, ons kind zich veilig blijft voelen?

Welke gedragsverandering moeten we in de gaten houden? Wat is normaal? Is het normaal als ons kind heel boos is en hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we het gesprek aan met ons kind en zorgen we dat het zich veilig blijft voelen bij beide ouders? Wanneer is er méér hulp nodig voor ons kind?

Mijn (ex)partner en ik hebben helemáál geen goede relatie, hoe zorg ik ervoor dat dit zo min mogelijk negatieve weerslag heeft op ons kind?

Kortom, zowel praktisch als emotioneel staan jullie voor enorme vraagstukken. Dan kan het héél fijn zijn om al je vragen aan iemand te stellen. Een neutraal iemand, die mee kan denken vanuit het belang van het kind én goed onderbouwde, professionele adviezen kan geven over de juiste begeleiding van jullie kind(eren). 

Ik ben jouw sparringpartner en klankbord tijdens de scheiding.

Mijn naam is Ellen Beekman, gespecialiseerd in kindercoaching voor kinderen van gescheiden ouders. In mijn werk kwam ik tot de conclusie dat de hulp van een kindercoach vaak pas wordt ingeroepen als er al zichtbare problemen zijn. Kinderen die – onverklaarbaar – veel boos zijn, lastiger worden in gedrag, soms juist heel erg teruggetrokken of verdrietig zijn, komen vaak bij mij terecht. 

Hoewel je écht niet alles kunt voorkomen, geloof ik erin dat het motto: “voorkomen is beter dan genezen” ook in dit geval wel degelijk op gaat. Door het kind goed te begeleiden tijdens de scheiding, kunnen grotere problemen vaak voorkomen worden. Omdat ik heel goed begrijp dat het als ouder soms lastig kan zijn om tijdens de scheiding goed te bepalen hoe je jullie kind het beste kunt begeleiden, hoe je bepaalde gesprekken met jullie kind kunt voeren óf wat voor impact de beslissingen hebben op de rest van het leven van jullie kind, ondersteun ik jullie daar heel graag bij.

Hoe werkt het?

De sparringsessies kun je los boeken, bijvoorbeeld eenmalig, maar we kunnen ook tijdens de hele periode van scheiding af en toe een sessie inplannen. Deze sessies kunnen we online doen, of bij mij in Monnickendam. We richten deze sessies écht volledig in op de vraagstukken die bij jou en je partner spelen, om jullie als gezin, maar vooral jullie kind(eren) zo goed mogelijk door deze moeilijk fase heen te helpen.

Heb jij behoefte aan een sparringpartner en klankbord tijdens deze moeilijke fase? Neem dan (vrijblijvend) contact op om kennis te maken. Dan kijken we samen hoe ik jou of jullie het beste kan helpen!